Prednosti el. ogrevanja

Inženirski biro Pingel
Aktualne teme:
Električno ogrevanje

Zanimiva alternativa

Prva ekonomična prednost električnega ogrevanja so nizki stroški nabave. Lastniki hiš privarčujejo denar že s tem, ker jim ni potrebno zgraditi dimnika, kurilnice, prostora za shranjevanje goriva. Običajna kritika sistema, da porabi veliko energije je le deloma upravičena.
Sicer je kilovatna ura elektrike res dražja kakor primerljiva količina energije v obliki zemeljskega plina ali kurilnega olja. Zato pa se gretje izvaja s pomočjo decentralnega električnega ogrevalnega sistema z bistveno manj izgubami, kakor pri primerljivih centralnih sistemih, kajti elektrika se na licu mesta pretvori v 100% energijo, zato ne prihaja do nobenih izgub zaradi porazdeljevanja ali pa pretvorbe.
S tem, ko decentralni sistem električnega ogrevanja v primerjavi s centralnimi sistemi na goriva porabi približno 45% manj končne energije, pa se finančna slabost pri normalni uporabi spet izenači.
Pri nepotrebno visoki porabi energije, npr. pri nepravilnem prezračevanju ali pri previsokih temperaturah prostorov, porabijo koristniki električnih kurilnih sistemov logično tudi več denarja za porabljeno kilovatno uro kakor stanovalci hiš, ki uporabljajo zemeljski plin ali kurilno olje. Poleg tega moramo poudariti, da nimamo pri tem sistemu nobenih stroškov vzdrževanja.
Nenazadnje je pokazala cela vrsta neodvisnih primerjav stroškov ogrevanja, med njimi tudi s strani priznanega IFO inštituta deloma bistvene prednosti glede stroškov za električno ogrevanje. To je veljalo tudi v časih, ko so bile cene zemeljskega plina in kurilnega olja relativno nizke, kot npr. pozimi 1997/98. Na podlagi bistvenega povišanja cen so se ti viri energije odrezali slabše, kar pa je pomenilo za električno ogrevanje veliko prednost.

Prednosti ogrevanja z električno energijo:

• Dolga življenjska doba naprav
• Pregledi dimnikov niso potrebni
• Nizki stroški nabave in montaže
• Poraba energije in emisije se avtomatično zmanjšujejo z vsakim izboljšanjem tehnike elektrarn

Zanimivosti za lastnike hiš

Za lastnike stanovanjskih hiš in več-družinskih hiš pa obstaja še en dodaten zanimiv aspekt, nesporazumom med lastniki in najemniki glede stroškov ogrevanja se lahko tako izognemo. Ker je takšno ogrevanje regulirano s strani vsakega posameznika, je možno brez velikih zapletov izračunati natančno porabo stroškov ogrevanja. Najemnik kontrolira porabo s pomočjo števca za elektriko. Najemodajalcu tako ni potrebno dodatno preračunavati, koliko stroškov je imel posamezni najemnik.
Ni dodatnih stroškov za nakup števca za merjenje količine toplote, ni servisov in pregledov dimnikov, rezervoarja.

Pri ogrevanju z zemeljskim plinom in kurilnim oljem niso upoštevani stroški za popravila in rezervne dele. (tabela levo)

Zaključek

Pri odločitvi za novo ali za obnavljanje napeljave ogrevanja naj bi upoštevali naslednje tri točke:
• stroške
• okolju prijazno rešitev
• dostopnost

Vsak sistem ogrevanja ima pri upoštevanju ekoloških, gospodarskih in energijsko političnih aspektov prednosti in slabosti. Kdor se dandanes odloča za izbiro sistema za ogrevanje, naj se odloči neodvisno od vseh možnih predsodkov, s katero tehniko bo v individualni situaciji najbolj optimiral koristnost in gospodarnost. Kadar si zaželite najbolj udobno in pri celotnih stroških posebno ugodno rešitev ogrevanja, potem bo centralni sistem električnega ogrevanja najboljša izbira. Dolgoročno, tako ugotavljajo strokovnjaki, se bodo cene elektrike posameznih ponudnikov približale in stabilizirale.